Scenariusz testowy – czy warto go stosować?

Scenariusze testowe to jedno z najważniejszych narzędzi, wokół których skupia się praca testera oprogramowania. Ale czym właściwie są scenariusze testowe aplikacji? Kiedy się je stosuje i w jakim celu? Jak przebiega tworzenie scenariuszy testowych? Czy pisanie scenariuszy testowych jest konieczne? Czym różną się scenariusze testów od przypadków testowych? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Scenariusze testowe aplikacji – co to jest?

W celu omówienia różnych aspektów scenariuszy testowych niezbędne jest zdefiniowane, co kryje się pod tym terminem. W zależności od źródła informacji, znaczenie tego pojęcia potrafi różnić się diametralnie. Według definicji, którą stosujemy w Testspringu, scenariusz testowy to wysokopoziomowy opis procesu, który zostanie wykonany w ramach testów. Co do zasady, scenariusze testowe mają dużo prostszą formę niż przypadek testowy czy przypadki użycia.

Tworzenie scenariuszy testowych ma na celu usystematyzowanie procesu testowego i określenie jego kolejnych czynności. Nie bez znaczenia jest przy tym uwzględnienie, jak z danej aplikacji czy oprogramowania korzystał będzie użytkownik końcowy. W uproszczeniu można zatem opisać scenariusze testów jako zbiór kroków, których wykonanie prowadzi do osiągnięcia określonego wcześniej celu testowego.

Scenariusz testowy aplikacji – jak i po co się go stosuje?

Scenariusz testowy służy testerom przede wszystkim do określenia, co musi zostać przetestowane w przypadku danego oprogramowania. Jest to szczególnie ważne, kiedy tester nie zna systemu lub ten dopiero powstaje. Nie jest tajemnicą, że każde oprogramowanie wymaga indywidualnego podejścia. Dotyczy to również scenariuszy testowych.

Zgodnie ze swoim założeniem, scenariusze testowe powinny zawierać wszystkie możliwe ścieżki przejścia przez aplikację. Oznacza to zatem, że jeden system wymaga wielu scenariuszy. Pisanie scenariuszy testowych można opierać na biznesowych diagramach przepływu, czyli modelach pokazujących, jakie akcje i decyzje może podjąć użytkownik aplikacji. Twórcy nie zawsze są w stanie dokładnie przewidzieć wszystkie ruchy użytkowników, więc dobry tester powinien wykazać się kreatywnością podczas tworzenia scenariuszy testowych.

Sprawdź naszą ofertę Testowanie oprogramowania!

Jak pisać scenariusze testowe?

Pisanie scenariuszy testowych należy rozpocząć od określenia, co wchodzi w zakres testów. Następnym krokiem jest określenie celu przeprowadzanych testów – czyli w skrócie, jakie funkcjonalności aplikacji będą testowany i w jakich warunkach.

Po określeniu tych czynników można rozpocząć tworzenie scenariusza testowego tak, aby pokryć nim – w jak największym stopniu – konkretne funkcje, moduły, funkcjonalności, części systemy czy na przykład zmianę bądź update. Jak pisać scenariusze testowe? W tym przypadku im prościej, tym lepiej. Scenariusze testowe aplikacji są najbardziej czytelne, kiedy zostały napisane prostymi, krótkimi zdaniami.

Scenariusze testowe przykłady

Poniższe przykłady ilustrują, jak pisać scenariusze testowe. Zostały one stworzone jako scenariusze testowe dla funkcjonalności koszyka w sklepie internetowym.

Scenariusze testów można pisać formie informacji o akcjach użytkownika:

Scenariusz testowy aplikacji może również opisywać samo zdarzenie, które ma zostać wywołane.

Scenariusz testowy, w przeciwieństwie do przypadku testowego, nie musi opisywać oczekiwanego rezultatu, ponieważ wynika on najczęściej z jego treści.

Scenariusze testowe aplikacji – kiedy stosować?

Powyższy opis funkcji i formy, jakie przyjmuje scenariusz testowy, miały za zadanie jasno przedstawić, czym w zasadzie są scenariusze testowe. Zastanówmy się jednak raz jeszcze nad tym, kiedy są one szczególnie użyteczne. Scenariusze testowe aplikacji są szczególnie przydatne, gdy:

Testspring to zespół specjalistów do spraw QA i testowania. Oznacza to, że doskonale wiemy, kiedy i jak stosować scenariusze testowe. Przykłady, które wymieniliśmy powyżej, to dwa z bardzo wielu scenariuszy testowych, stosowanych podczas każdego procesu testowego. Wierzymy, że dobra organizacja pracy i środków to pierwszy krok w kierunku zapewnienia usług najwyższej jakości. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia, co możemy zrobić dla Ciebie i Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami!


#Testowanie #Jakość #Szkolenia #Development #Konsulting #Logistyka #Case Study

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami już teraz!
Skontaktuj się z nami:

+48 881 201 165
kontakt@testspring.pl

ul. Wolnego 4/101
40-857 Katowice

fb in in

Dane spółki:

Stargate Technology sp. z o. o.
ul. Przeczna 9 A
32-626 Jawiszowice
nip: 5492437939